I. Thành tích của Khoa

1. Thành tích về hoạt động khoa học và đào tạo:

* Năm học 2020- 2021

 

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp tỉnh, thư ký một đề tài cấp tỉnh đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc

- Đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu có 22 đề tài trong đó xuất sắc: 03; Tốt: 16; Khá: 03.

-  01 đề tài cấp cơ sở của sinh viên do các giảng viên hướng dẫn đã nghiệm thu đạt kêt quả tốt.

-  Đã công bố 48 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc gia được tính điểm công trình. Số lượng và chất lượng các bài báo khoa học năm sau cao hơn năm trước.

- Đã công bố 01 bài báo quốc tế

- Tham gia hướng dẫn NCS, học viên chuyên khoa II, cao học. Hướng dẫn sinh viên và cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học đều đạt kết quả từ loại khá trở lên. Đã và đang tiếp tục hướng dẫn các học viên NCS, cao học, chuyên khoa II đang thực hiện đúng tiến độ.

* Năm học 2021- 2022

- Có 04 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc ( có 02 đề tài được hội đồng lựa chọn đi dự thi hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc năm 2022).

- Có 14 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại Tốt

- Có 01 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại Khá

- Có 37 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và 02 bài báo quốc

- Hoàn thiện 04 giáo trình Sau đại học , đã thẩm định 01 GT cho đào tạo hộ sinh, chuẩn bị thẩm định 01 GT chuyên về Y học hạt nhân trong ung thư. Nghiệm thu và chuẩn bị xuất bản 02 cuốn giáo trình lý thuyết và thực hành thần kinh học dành cho sinh viên ngành y khoa.

 2. Thành tích về hoạt động đoàn thể

Hàng năm Công Đoàn Khoa CCK luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do nhà trường và Đại học Thái Nguyên phát động. Giải bóng bàn cầu lông năm học 2021- 2022, CĐ Khoa CCK vinh dự đạt giải nhì cá nhân cầu lông bóng bàn cấp Trường và 01 giải ba bóng bàn cá nhân cấp ĐHTN.