I. Thành tích của Khoa (từ khi thành lập khoa - 4/2010 đến nay)

1. Thành tích về hoạt động khoa học và đào tạo:

- Chương trình đề tài NCKH đã nghiệm thu:

+ ĐT cấp Bộ và tương đương: 08

+ ĐT cấp cơ sở: 132

- Bài báo khoa học đã công bố: 171 (trong và ngoài nước)

- Các giải thưởng về khoa học:

+ Giải Nhì “Hội thi sáng tạo kỹ thuật Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên” lần thứ VII, năm 2014 (Nguyễn Qúy Thái, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Minh Thúy).

+ 01 Đề tài đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ VII năm 2015” tỉnh Thái Nguyên (Hoàng Thanh Nga).

+ 01 Đề tài đạt giải nhì cuộc thi “Hội thi sáng tạo trẻ lần thứ VIII vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên năm 2016”.

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVIII (Vũ Thị Tâm)

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVII (Nguyễn Thị Thu Hoài)

+ 01 Đề tài đạt giải ba hội thi “Sáng tạo trẻ lần thứ XIII năm 2016” tại Thái Nguyên (Nguyễn Thị Thu Hoài).

+ 01 Đề tài đạt giải C lĩnh vực khoa học Y Dược tại hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2014 (Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Công Chính).

- Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học/sau đại học: 20

- Hướng dẫn học viên/sinh viên làm luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp…

2. Thành tích về thi đua/khen thưởng:

* Tập thể:

- Công đoàn Khoa được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm học 2010 - 2011.

- Tập thể LĐXS năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011” của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên.

- Chi bộ Khoa được tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược (năm 2011).

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015” của Ban chấp hành công đoàn ĐH Thái Nguyên

- Tập thể LĐXS năm học 2014 – 2015.

- Giấy khen “Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015” của Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên.

* Cá nhân:

- Danh hiệu thầy thuốc ưu tú: 04

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 01

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 05

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 05

- Bằng khen của Giám đốc ĐHTN: 15

- Huân chương lao động hạng 3: 01

- Khen thưởng khác ( Đảng, đoàn thể…. ): 07