1. Phó trưởng phụ trách Khoa 

- Họ tên: TS. Đàm Thị Bảo Hoa       

- Điện thoại: 0979 654 428

- Email: baohoaydtn@gmail.com