1. Trưởng Bộ môn       

- PGS.TS Nguyễn Công Hoàng

- Điện thoại: 0913.394.495

- Email:

2. Danh sách cán bộ Bộ môn

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 PGS.TS Nguyễn Công Hoàng
0913.394.495
 
2 BSCKII. Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phó trưởng Bộ môn) 0386235933 ngocanh86yktn@gmail.com
3 Ths. Nguyễn Toàn Thắng 0984.666.988 nguyenthangent@gmail.com
4 BS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 0398.999.655  youaremine.leo94@gmail.com
5 BS. Trần Thị Thanh 0978387827 tranthanhytn@gmail.com
       

3. Lịch sử phát triển bộ môn

        - Tháng 12/1971, BS Đinh Đại Để là bác sĩ Tai mũi họng đầu tiên của Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi, giảng dạy trong khối chuyên khoa hệ Ngoại: Giải phẫu, Ngoại, Phẫu thuật thực hành, Tai Mũi Họng do BS. Hàn Đức Từ làm Trưởng bộ môn.

        - Về sau, Phân môn Tai Mũi Họng được ghép với bộ môn Ngoại, Phẫu thuật thực hành và Mắt do BS Hoàng Sơn làm Trưởng bộ môn.

        - Năm 1974, bộ môn Các chuyên khoa lẻ được thành lập do BS. Đinh Đại Để làm Trưởng bộ môn.

        - Khoảng năm 1981, bộ môn chuyên khoa lẻ hệ Ngoại được thành lập bao gồm các phân môn: Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng do BS. Phan Phương Lan (Trưởng bộ môn), BS Nông Ngọc Thảo (Phó trưởng bộ môn).

        - Năm 1984, bộ môn Tai Mũi Họng được thành lập và PGS.TS.TTƯT Trần Công Hòa là Truởng bộ môn (thời kỳ 1987-1990).

        - Từ năm 2010 đến nay bộ môn sinh hoạt trong Khoa Các chuyên khoa.

        - Từ tháng 3-1990 đến nay, TS.TTƯT.Trần Duy Ninh làm Trưởng bộ môn.

        - Hiện tại bộ môn có 07 giảng viên cơ hữu, trong đó: 01 PGS; 02 tiến sĩ; 02 Thạc sỹ; 02 Bác sĩ đang học cao học.

4. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

- Công tác đào tạo:

        Thời kỳ đầu bộ môn chỉ đào tạo sinh viên ngành Y đa khoa, nay đào tạo thêm sinh viên ngành Điều dưỡng, Răng hàm mặt và Y học dự phòng. Đặc biệt, từ năm 1999, Bộ môn bắt đầu mở mã số đào tạo Bác sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng. Tính đến năm 2013, đã có 11 khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai mũi họng tốt nghiệp và hiện đang đào tạo 03 khóa chuyên khoa cấp I. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia đào tạo các đối tượng sau đại học các chuyên ngành khác: Y học gia đình, Mắt, Nhi....

- Công tác nghiên cứu khoa học:

        Bộ môn đã hoàn thành 62 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; 01 sản phẩm khoa học công nghệ đã bàn giao.

- Công tác tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược:

        Từ năm 2002, triển khai các hoạt động giảng dạy, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học tại bệnh viện của nhà trường.

- Công tác kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên:

        Trong lịch sử phát triển của bộ môn đều gắn liền với sự phát triển của khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Sự phối hợp gắn bó giữa khoa và bộ môn đã tạo môi trường tốt trong công tác đào tạo và điều trị.

5. Hướng phát triển Bộ môn

        - Hướng phát triển trong tương lai: Đào tạo cao học, Bác sỹ chuyên khoa cấp II Tai Mũi Họng và Tiến sỹ chuyên ngành Tai mũi họng.

6. Thành tích đạt được

        - Trong tất cả các năm, Bộ môn TMH đều đạt Tổ lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Trong đó nhiều cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; 04 Bằng khen cấp Bộ; 01 Thầy thuốc ưu tú; 02 Kỷ niện chương vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân; 02 Kỷ niện chương vì sự nghiệp giáo dục.