1. Phó trưởng Bộ môn:

- ThS. Lương Thị Hải Hà

 - Điện thoại: 0983.177.636

 - Email: haihamat@gmail.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Vũ Quang Dũng 0912.912.239 vudung1957@gmail.com
2 BS. Ninh Quang Hưng 0982.176.222 hungytn8893@gmail.com
3 ThS. Vũ Thị Kim Liên 0914.656.289 vtklien2003@yahoo.com
4 ThS. Lương Thị Hải Hà 0983.177.636 haihamat@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung 0986.660.879 nguyendungytn@gmail.com

3. Lịch sử phát triển Bộ môn

- 1972, Bs Nguyễn thị Thuỷ là người đầu tiên xây dựng và phát triển Bộ môn Mắt.

- 1973, Bộ môn được bổ sung thêm Bs Nguyễn Thị Đợi và Bs Phan Phương Lan

- 1975, Bs Nguyễn Thị Thuỷ chuyển về công tác tại Viện Mắt TW Hà Nội. Bs Nguyễn Thị Đợi được cử phụ trách Bộ môn.

- Năm 1977, Bộ môn được bổ sung thêm Bs Nông Thanh Xuân.

- Năm1978, Bs Nguyễn Thị Đợi chuyển về công tác tại Viện Mắt TW Hà Nội, bộ môn được bổ sung thêm Bs Hoàng Thị Lực và Bs Nguyễn Minh Hợi, Bs Phan Phương Lan được cử Phụ trách Bộ môn.

- Năm 1984, Bộ môn Mắt được tách ra bộ môn riêng với 04 Bác sĩ, Bs Phan Phương Lan được bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn. Bs Vũ Quang Dũng về công tác tại bộ môn.

- Năm 1987, do Bs Phan Phương Lan chuyển công tác về Bệnh viện Giao thông vận tải. Bs Hoàng thị Lực được bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn.

- 1996, Bs Hoàng Thị Lực được bổ nhiệm Trưởng bộ môn. Bs Vũ Quang Dũng làm Giáo vụ bộ môn.

- Năm 1998, Bs Vũ Quang Dũng được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn.

- Năm 1997 và năm 2001, bộ môn được bổ sung 02 cán bộ mới là Bs Mai Quốc Tùng và Vũ Thị Kim Liên.

- Năm 2004, BS Hoàng Thị Lực nghỉ hưu. Bs Vũ Quang Dũng được bổ nhiệm Trưởng bộ môn. Bs Nguyễn Minh Hợi làm Giáo vụ bộ môn.

- Năm 2003, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Hoàng Mạnh Hùng.

- Năm 2007, Bs Nguyễn Minh Hợi nghỉ hưu. TS Mai Quốc Tùng được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn và làm Giáo vụ bộ môn. Sau đó năm 2008 TS.Mai Quốc Tùng chuyển công tác về Bệnh viện Lão khoa Hà Nội.

- Năm 2008, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Hoàng Thị Thanh Nga.

- Năm 2010, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Lương Thị Hải Hà.

- Năm 2011, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Nguyễn Thị Thanh Dung.

- Từ năm 2009 đến nay Bs Vũ Thị Kim Liên làm Giáo vụ bộ môn.

- Tháng 4 năm 2010, khi Khoa Các chuyên khoa được thành lập, Bộ môn Mắt là bộ môn trực thuộc Khoa Các chuyên khoa.

Hiện tại, bộ môn có 06 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 BSCKII, 03 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ đang học cao học.

4. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng: Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và hệ 6 năm; Bác sĩ Răng hàm mặt; Bác sĩ Y học dự phòng; Chuyên khoa I chuyên ngành Nhãn khoa; Cử nhân Điều dưỡng; Trung học Điều dưỡng liên kết và một số đối tượng khác. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ kết hợp Viện - Trường. Thực hiện các công tác khác do nhà trường và khoa giao cho.

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy chế của nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Chú trọng việc đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy và lượng giá tiên tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Tham gia tích cực các công tác khác do nhà trường giao cho.

- Tham gia biên soạn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các đối tượng.

- Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị khác.

- Trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu, phẫu thuật, ngoại viện... giảng dạy thực hành tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Mắt Thái Nguyên. Đoàn kết và phối hợp chặt chẽ về mọi mặt với các cơ sở thực hành để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Tham gia công tác khám chữa bệnh và giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Thực hành của trường. Tích cực xây dựng để Bệnh viện phát triển nhanh về mọi mặt.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các quỹ từ thiện do các cấp phát động. Góp phần xây dựng nhà trường phát triển về mọi mặt.

5. Thành tích đạt được

            Từ 1973 đến 2013 các cán bộ của Bộ môn đã tiến hành 37 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Tham gia nhiều đề tài nhánh cấp Nhà nước và cấp Bộ. Bộ môn đã nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ năm 2006 và 2008 đạt kết quả tốt.

            Trong 45 năm qua, bộ môn đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng ghi nhận những đóng góp của Bộ môn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường.

-       02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-       02 Huy chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” của TLĐLĐ Việt Nam.

-       03 Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân”

-       03 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”

-       04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-       02 Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo Dục Việt Nam.

-       01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-       03 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-       02 Giấy khen của Đảng uỷ Trường ĐHYK Thái Nguyên.

-       07 Giấy chứng nhận đạt tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-       Các cán bộ giảng dạy của bộ môn đã có nhiều người được nhà trường công nhận là Giáo viên dạy giỏi trong nhiều năm qua.