BỘ MÔN MẮT

1. Lịch sử phát triển

- 1972, Bác sỹ Nguyễn Thị Thuỷ là người đầu tiên xây dựng và phát triển Bộ môn Mắt.

- 1973, Bộ môn được bổ sung thêm BS. Nguyễn Thị Đợi và BS. Phan Phương Lan

- 1975, BS. Nguyễn Thị Thuỷ chuyển về công tác tại Viện Mắt TW Hà Nội. BS. Nguyễn Thị Đợi được cử phụ trách Bộ môn.

- Năm 1977, Bộ môn được bổ sung thêm BS. Nông Thanh Xuân.

- Năm1978, BS. Nguyễn Thị Đợi chuyển về công tác tại Viện Mắt TW Hà Nội, Bộ môn được bổ sung thêm BS. Hoàng Thị Lực và BS. Nguyễn Minh Hợi, BS.Phan Phương Lan được cử Phụ trách Bộ môn.

- Năm 1984, Bộ môn Mắt được tách ra bộ môn riêng với 04 Bác sỹ, Bác sỹ Phan Phương Lan được bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn.

- Năm 1987, do BS. Phan Phương Lan chuyển công tác về Bệnh viện Giao thông vận tải. BS.Hoàng Thị Lực được bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn.

- 1996, BS. Hoàng Thị Lực được bổ nhiệm Trưởng bộ môn. BS.Vũ Quang Dũng làm Giáo vụ bộ môn.

- Năm 1998, BS. Vũ Quang Dũng được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn.

- Năm 1997 và năm 2001, bộ môn được bổ sung 02 cán bộ mới là BS. Mai Quốc Tùng và BS. Vũ Thị Kim Liên.

- Năm 2003, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là BS. Hoàng Mạnh Hùng.

- Năm 2004, BS. Hoàng Thị Lực nghỉ chế độ, BS.Vũ Quang Dũng được bổ nhiệm Trưởng bộ môn. BS. Nguyễn Minh Hợi làm Giáo vụ bộ môn.

- Năm 2007, BS. Nguyễn Minh Hợi nghỉ hưu. TS. Mai Quốc Tùng được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn và làm Giáo vụ bộ môn. Sau đó năm 2008 TS.Mai Quốc Tùng chuyển công tác về Bệnh viện Lão khoa Hà Nội.

- Năm 2008, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Hoàng Thị Thanh Nga.

- Năm 2010, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Lương Thị Hải Hà.

- Năm 2011, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là Bs Nguyễn Thị Thanh Dung.

- Năm 2019, bộ môn được bổ sung 01 cán bộ mới là BS Ninh Quang Hưng.

- Từ năm 2009 đến nay Bs Vũ Thị Kim Liên, Bs Hoàng Thanh Nga và Bs Lương Thị Hải Hà lần lượt làm Giáo vụ bộ môn.

- Tháng 3/2017, Bs Vũ Quang Dũng thôi làm quản lý, Bs Hoàng Thanh Nga được bổ nhiệm Phó trưởng BM. Năm 2018 Bs Nga chuyển công tác, Bs Lương Thị Hải Hà được bổ nhiệm Phó trưởng BM Mắt cho đến nay.

- Hiện tại, bộ môn có 05 giảng viên, có 04 giảng viên có trình độ Sau đại học, trong đó có 01 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 03 giảng viên có trình độ Thạc sĩ trong đó có 01 giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội, 01 giảng viên đang học Chuyên khoa Định hướng Nhãn khoa tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Lãnh đạo Bộ môn đương nhiệm:

Phó trưởng Bộ môn: BSCKII. Lương Thị Hải Hà

- Điện thoại: 0983.177.636

- Email: haihamat@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng: Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và hệ 6 năm; Bác sĩ Răng hàm mặt; Bác sĩ Y học dự phòng; Chuyên khoa I chuyên ngành Nhãn khoa; Cử nhân Điều dưỡng; Trung học Điều dưỡng liên kết và một số đối tượng khác. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ kết hợp Viện - Trường. Thực hiện các công tác khác do nhà trường và khoa giao cho.

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy chế của nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Chú trọng việc đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy và lượng giá tiên tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Tham gia tích cực các công tác khác do nhà trường giao cho.

- Tham gia biên soạn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các đối tượng.

- Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị khác.

- Trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu, phẫu thuật, ngoại viện... giảng dạy thực hành tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Mắt Thái Nguyên. Đoàn kết và phối hợp chặt chẽ về mọi mặt với các cơ sở thực hành để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Tham gia công tác khám chữa bệnh và giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Thực hành của trường. Tích cực xây dựng để Bệnh viện phát triển nhanh về mọi mặt.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các quỹ từ thiện do các cấp phát động. Góp phần xây dựng nhà trường phát triển về mọi mặt.

3. Các thành tích đã đạt được

* Đào tạo

          Đào tạo các khoá Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và 6 năm, YHDP, RHM, CNĐD hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo của nhà trường.

          Từ năm 2002 đến nay, đã tham gia đào tạo khoá 7, khoá 8, khoá 9, khoá 11, khóa 14, khóa 18, khóa 19, khóa 21, khóa 22 và khóa 23 chuyên khoa cấp I Mắt. Đã tham gia đào tạo nhiều khoá Bác sỹ CKI YHGĐ và CKII TMH.

          Biên soạn và hoàn chỉnh thường xuyên các tài liệu, bài giảng phục vụ cho giảng dạy. Tất cả các đối tượng giảng đều có Giáo trình do Bộ môn biên soạn. Năm 2010 Bộ môn đã có Giáo trình Nhãn khoa xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Nghiên cứu khoa học

          Từ 1973 đến 2019 các cán bộ của Bộ môn đã tiến hành hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Tham gia nhiều đề tài nhánh cấp Nhà nước và cấp Bộ, cấp Tỉnh và cấp Đại học Thái nguyên. Bộ môn đã nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ năm 2006 và 2008 đạt kết quả tốt. Năm học 2018-2019 bộ môn có 1 đề tài Tỉnh đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

          Từ năm 2010 đến nay, Bộ môn có trên 30 bài báo khoa học được in ấn trên các tạp chí uy tín trong nước như: Tạp chí Y học Việt Nam, tạp chí Y học thực hành, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên,….

* Khen thưởng

          Trong 50 năm qua, Bộ môn đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng ghi nhận những đóng góp của Bộ môn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường.

- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 02 Huy chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” của TLĐLĐ Việt Nam.

- 03 Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

- 03 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

- 04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 02 Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo Dục Việt Nam.

- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- 03 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- 02 Giấy khen của Đảng uỷ Trường ĐHYK Thái Nguyên.

- 07 Giấy chứng nhận đạt tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các cán bộ giảng dạy của bộ môn cũng đã được nhận nhiều Giấy khen và Bằng khen ghi nhận sự đóng góp của bộ môn trong sự nghiệp giáo dục.

4. Danh sách cán bộ Bộ môn

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 ThS. Lương Thị Hải Hà 0983.177.636 haihamat@gmail.com
2 TS. Vũ Quang Dũng 0912.912.239 vudung1957@gmail.com
3 ThS. Vũ Thị Kim Liên 0914.656.289 vtklien2003@yahoo.com
4 ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung 0986.660.879 nguyendungytn@gmail.com
5 ThS. Ninh Quang Hưng 0982.176.222 hungytn8893@gmail.com
6 BS. Nguyễn Thị Mai Hương 0386985329 nguyenmaihuong1308@gmail.com

5. Ảnh một số hoạt động của Bộ môn

 

Tập thể bộ môn mắt chụp ảnh cùng các cán bộ tiền nhiệm

 

 

Một buổi giảng dạy lâm sàng tại Bộ môn

Cán bộ BM tham gia công tác điều trị phẫu thuật bệnh tại Bệnh viện TƯ Thái Nguyên

 

Cán bộ BM tham gia tình nguyện khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu vùng xa