BỘ MÔN THẦN KINH

1. Lịch sử phát triển Bộ môn

            Ngay từ những năm đầu sau thành lập trường bộ môn Tâm thần kinh thuộc khối chuyên khoa lẻ đã được thành lập và tham gia đào tạo những khoá sinh viên đầu tiên của nhà trường. Bác sĩ Hà Văn Long và bác sĩ Mai Kiến Gia là những người đầu tiên tham gia quản lý và giảng dạy tại bộ môn.

            Năm 1977 bác sĩ Ngô Quang Trúc và bác sĩ Bùi Đức Trình về công tác tại bộ môn. Cơ sở đào tạo lâm sàng của bộ môn thời kỳ này là phân khoa Tâm thần kinh thuộc khoa Nội của bệnh viện khu Việt Bắc sau đó phát triển thành khoa Tâm thần kinh.

            Từ năm 1987 bác sĩ Bùi Đức Trình phụ trách bộ môn Tâm thần kinh, đến năm 1992 bộ môn được tách ra thành 2 tổ môn Thần kinh và Tâm thần. Năm 1994 bộ môn Thần kinh được thành lập do bác sĩ Ngô Quang Trúc làm trưởng bộ môn.

            Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Thần kinh là 1 trong 11 Bộ môn trực thuộc khoa.

 Hiện tại, Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu; trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 01 Thạc sĩ và 02 Bác sĩ.

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ

            TS. GVC Ngô Quang Trúc                 Trưởng bộ môn (1996-2003)

            Ths. GVC Dương Minh Thu               Trưởng bộ môn (2004-2013)

            BSCKII Vi Quốc Hoàng                     Phó trưởng bộ môn (2007-2015)

 Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm

                                                

                                Trưởng bộ môn: BSCKII. GVC Phạm Thị Kim Dung

2. Chức năng, nhiệm vụ

            Bộ môn Thần kinh là một trong các bộ môn thuộc Khoa Các chuyên khoa của nhà trường với nhiệm vụ xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học trong chương trình kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường.

            Bộ môn phối hợp chặt chẽ với khoa Thần kinh BVĐKTW Thái Nguyên  trong giảng dạy, đào tạo, khám, điều trị bệnh chuyên khoa Thần kinh.

3. Thành tích đạt được

- Đào tạo: Bộ môn đã giảng dạy, đào tạo các đối tượng bác sĩ Đa khoa hệ chính quy, liên thông, bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng, Cao đẳng Y tế học đường. Bộ môn cũng tham gia giảng dạy môn cơ sở hỗ trợ cho các cho các đối tượng  Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I, cấp II, Cao học. Bộ môn đã biên soạn và xuất bản được một giáo trình đào tạo đại học.

- Nghiên cứu khoa học: Bộ môn đã tiến hành các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành như đột quỵ, động kinh, bệnh lý thần kinh ngoại biên. Bộ môn đã có trên 40 đề tài được nghiệm thu trong đó có 2 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp Đại học  và trên 40 đề tài cấp cơ sở.  Các đề tài đều được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh, CSSK ban đầu cho nhân dân.

- Khen thưởng: bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, tổ công đoàn bộ môn đạt tổ công đoàn vững mạnh. Cá nhân trong bộ môn đã được nhận bằng khen cấp Bộ, giấy khen của giám đốc Đại  học Thái Nguyên, Công đoàn Đại học Thái Nguyên, giấy khen của Đảng uỷ trường Đại học Y Dược, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

4. Danh sách cán bộ Bộ môn

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 BSCKII. Phạm Thị Kim Dung 0979.758.290 kimdungyktn@yahoo.com
2 ThS. Lê Thị Quyên 0902.165.456 quyen.ytk@gmail.com
3 ThS. Món Thị Uyên Hồng 0962.598.045  uyenhongtn@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Giáo vụ) 0987.273.484 nguyettkdhyd@gmail.com