BỘ MÔN THẦN KINH

1. Lịch sử phát triển Bộ môn

- Ngay từ những năm đầu sau thành lập trường bộ môn Tâm thần kinh thuộc khối chuyên khoa lẻ đã được thành lập và tham gia đào tạo những khoá sinh viên đầu tiên của nhà trường. Bác sĩ Hà Văn Long và bác sĩ Mai Kiến Gia là những người đầu tiên tham gia quản lý và giảng dạy tại bộ môn.

- Năm 1977 bác sĩ Ngô Quang Trúc và bác sĩ Bùi Đức Trình về công tác tại bộ môn. Cơ sở đào tạo lâm sàng của bộ môn thời kỳ này là phân khoa Tâm thần kinh thuộc khoa Nội của bệnh viện khu Việt Bắc sau đó phát triển thành khoa Tâm thần kinh.

- Từ năm 1987 bác sĩ Bùi Đức Trình phụ trách bộ môn Tâm thần kinh, đến năm 1992 bộ môn được tách ra thành 2 tổ môn Thần kinh và Tâm thần. Năm 1994 bộ môn Thần kinh được thành lập do bác sĩ Ngô Quang Trúc làm trưởng bộ môn.

- Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Thần kinh là 1 trong 11 Bộ môn trực thuộc khoa.

- Hiện tại, Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu; trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 03 Thạc sĩ.

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ

TS. GVC Ngô Quang Trúc Trưởng bộ môn (1996-2003)    
ThS. GVC Dương Minh Thu Trưởng bộ môn (2004-2013)    
BSCKII. Vi Quốc Hoàng Phó trưởng bộ môn (2007-2015)    
BSCKII. Phạm Thị Kim Dung Trưởng bộ môn (2014 - T5.2022)    
PGS.TS. Trần Văn Tuấn Phụ trách bộ môn ( T6.2022 - nay)    

 Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm

                                        

                                 Phụ trách bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Tuấn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Biên soạn đề cương chi tiết môn học, tài liệu giảng dạy, công cụ lượng giá cho các đối tượng được phân công giảng dạy trong chương trình đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức giảng dạy, đánh giá sinh viên theo kế hoạch giảng dạy của khoa và nhà trường.

- Thực hiện, công bố các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện thực hành của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển các giảng viên của bộ môn theo chủ trương của nhà trường và sự phát triển của chuyên ngành.

3. Thành tích đạt được

- Đào tạo: Bộ môn đã giảng dạy, đào tạo các đối tượng bác sĩ Đa khoa hệ chính quy, liên thông, bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng, Cao đẳng Y tế học đường. Bộ môn cũng tham gia giảng dạy môn cơ sở hỗ trợ cho các cho các đối tượng Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I, cấp II, Cao học. Bộ môn đã biên soạn và xuất bản được một giáo trình đào tạo đại học.

- Nghiên cứu khoa học: Bộ môn đã tiến hành các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành như đột quỵ, động kinh, bệnh lý thần kinh ngoại biên. Bộ môn đã có trên 40 đề tài được nghiệm thu trong đó có 2 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp Đại học  và trên 40 đề tài cấp cơ sở.  Các đề tài đều được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh, CSSK ban đầu cho nhân dân.

- Khen thưởng: 

* Tập thể:

+ Bộ môn có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, đã đạt tập thể lao động xuất sắc.

* Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 01

+ Bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo: 02

+ Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam: 01

+ Các khen thưởng khác: 05

4. Định hướng phát triển

- Đào tạo: tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo chất lượng bài giảng, phối hợp với các bộ môn của khoa xây dựng và thực hiện chương trình Y khoa đổi mới theo kế hoạch chung của nhà trường. Tiến hành mở các lớp đào tạo liên tục: định hướng chuyên khoa Thần kinh, cấp cứu đột quỵ, tiến tới mở mã ngành đào tạo chuyên khoa cấp I Thần kinh.

- Nghiên cứu khoa học: phát triển các đề tài có tính ứng dụng, chuyên sâu hơn trong chuyên ngành.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn theo kế hoạch chung của nhà trường, theo hướng chuyên sâu của chuyên ngành đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu.

5. Danh sách cán bộ Bộ môn

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 PGS.TS. Trần Văn Tuấn 0912211526 tranvantuanyktn@gmail.com
2 ThS. Lê Thị Quyên 0902.165.456 quyen.ytk@gmail.com
3 ThS. Món Thị Uyên Hồng 0962.598.045  uyenhongtn@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Giáo vụ) 0987.273.484 nguyettkdhyd@gmail.com

 6. Ảnh một số hoạt động của Bộ môn

 

Gặp mặt truyền thống các thế hệ Bộ môn Thần Kinh

Cán bộ BM giảng lâm sàng cho sinh viên tại Bệnh viện TƯ Thái Nguyên

Hội nghị khoa học chuyên ngành Thần Kinh mở rộng

Cán bộ BM tham gia báo cáo tại Hội nghị chuyên ngành Thần Kinh

Cán bộ BM tham dự Hội thảo khoa học