1. Lịch sử phát triển

        Ngay sau khi thành lập trường, Bộ môn Tâm thần thuộc Bộ môn các chuyên khoa lẻ đã tham gia đào tạo khóa sinh viên đầu tiên (1968 - 1974), với sự hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1970, Bs Hà Văn Long là Bác sĩ Chuyên khoa Tâm thần đầu tiên phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh. Sau đó, năm 1974, Bác sĩ Mai Kiến Gia là Bác sĩ tân khoa khóa I về Bộ môn công tác. Năm 1977, BS Ngô Quang Trúc và  BS Bùi Đức Trình về công tác tại Bộ môn.

        Trong những năm đầu, cơ sở đào tạo lâm sàng chủ yếu là phòng khám Tâm thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc. Năm 1987, BS Bùi Đức Trình phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh. Năm 1991, Bộ môn Tâm thần kinh tách ra thành hai Phân môn Tâm thần và Thần kinh. Năm 1994,  thành lập hai bộ môn Tâm thần và Thần kinh. Bs Bùi Đức Trình là Trưởng Bộ môn Tâm thần.

Lãnh đạo Bộ môn tiền nhiệm

            BS. Hà Văn Long      Phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh (1970 - 1987)

            BS. Bùi Đức Trình    Phụ trách Bộ môn Tâm thần kinh (1987 - 1994)

Lãnh đạo Bộ môn đương nhiệm

Trưởng bộ môn: TS. Đàm Thị Bảo Hoa

        Qua 45 năm, cùng với sự phát triển của Nhà trường, các thế hệ cán bộ của Bộ môn không ngừng phát triển và lớn mạnh. Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Tâm thần là 1 trong 11 Bộ môn trực thuộc khoa. Hiện tại, Bộ môn có 03 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ.

2. Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo các đối tượng bác sỹ đa khoa chính quy 6 năm và tập trung 4 năm, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng, cao đẳng y tế học đường

- Đào tạo sau đại học cho đối tượng Bác sỹ chuyên khoa I Tâm thần

- Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, ứng dụng vào công tác giảng dạy và điều trị bệnh nhân.

- Tham gia công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

3. Thành tích đạt được

- Về công tác đào tạo: Bộ môn đã triển khai công tác đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân các dân tộc miền Núi phía Bắc. Đã biên soạn nhiều tập bài giảng cho các đối tượng, và đã xuất bản một tập giáo trình.

- Về NCKH: Bộ môn đã có trên 60 đề tài NCKH, trong đó có 9 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu, các đề tài đã triển khai đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tập thể, cá nhân đã được tặng nhiều Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, trong đó có một cán bộ được phong tặng danh hiệu “Thày thuốc ưu tú”.

 4. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Đàm Thị Bảo Hoa 0979.654.428 baohoaydtn@gmail.com
2 ThS. Trịnh Quỳnh Giang 0987.783.801 trinhquynhgiang76@gmail.com
3 BS. Nguyễn Đắc Vinh 01689.917.478 vinhydtn@gmail.com