BỘ MÔN LAO VÀ BỆNH PHỔI

1. Lịch sử

- Từ 1968 đến 1972, BS Lê Đình Tư - Giám đốc Bệnh viện Lao Thái Nguyên - kế nhiệm là BS Nguyễn Đức Ân đều kiêm nhiệm giảng dạy Lao cho sinh viên của Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi

- Năm 1973, Bộ môn Lao được hình thành, BS Hoàng Văn Hồng là giảng viên cơ hữu đầu tiên về lĩnh vực Lao.

- Năm 1977, BS Nguyễn Quang Ẩm và BS Đoàn Cảnh Hưng về công tác tại Bộ môn. Bộ môn sinh hoạt Đảng, Công đoàn với các Bộ môn Nhi và Tâm thần, Thần kinh.

- Giai đoạn 1984 - 1987, BS Đoàn Cảnh Hưng chuyển công tác. Bộ môn có thêm BS Hoàng Hà, BS Chu Thị Mão, BS Phương Thị Ngọc.

- Năm 1988, Bộ môn sinh hoạt Đảng, Công đoàn với Bộ môn Truyền Nhiễm.

- Năm 2010, tái nhập là thành viên của Khoa Các chuyên khoa.

- Ngày 7/12/2012, đổi tên mới thành Bộ môn Lao và Bệnh Phổi.

Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

        BSCKI. TTUT Hoàng Văn Hồng               Trưởng Bộ môn (1973 - 1985)

        BSCKII, GVC Nguyễn Quang Ẩm            Trưởng Bộ môn (1985 - 2009)

        ThS.GVC Phương Thị Ngọc                    Phó trưởng Bộ môn (1988 - 2011)

Lãnh đạo Bộ môn đạo Bộ môn đương nhiệm

                                                                                  Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Hà

2. Chức năng, nhiệm vụ

        Đào tạo sinh viên Y Dược theo kế hoạch của nhà trường; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng nội dung yêu cầu chuyên ngành. Tổ chức quan hệ trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn với các bệnh viện, đối tác trong và ngoài nước. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

        Nhân lực hiện tại: 6 cán bộ; trong đó có: 1 PGS.TS, 3 Thạc sĩ, 2 Bác sĩ 

3. Thành tựu qua 45 năm

3.1 Đào tạo Đại học

            40 khóa bác sĩ chính qui hệ 6 năm

            42 khóa bác sĩ chính qui hệ 4 năm

            7 khóa cử nhân điều dưỡng

            3 khóa bác sĩ Y học dự phòng chính qui hệ 6 năm

3.2 Đào tạo Sau Đại học

           + 2 khóa bác sĩ chuyên khoa 1 Lao

           + Các chứng chỉ chuyên ngành lao cho các lớp BSCK1Gia đình; BSCK2 Nội.

           + Hướng dẫn 1 Thạc sĩ CN Nội

           + Hướng dẫn 4 BSCK2 CN Y tế Công cộng

           + Hướng dẫn 1 Nghiên cứu sinh làm luận án về Lao và Bệnh phổi

3.3 Biên soạn, viết sách 

          - Giáo trình bài giảng bệnh học lao, in tại NXB Đại học Quốc gia, 2010

          - Giáo trình bài giảng điều dưỡng bệnh lao, in tại trường.

          - Các sách hướng dẫn thực hành và các bài giảng chuyên ngành, in tại trường.

          - Sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học, NXB Y học, 2012

          - Sách: Khai thác thông tin và tạo lập bài giảng điện tử, NXB Y học, 2013

3.4 Nghiên cứu khoa học

          Bộ môn đã thực hiện hơn 30 đề tài nghiên cứu khoa học: 20 công trình bài báo khoa học đã công bố; 2 đề tài cấp bộ; 1 đề tài cấp ngành; 1 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, nhiều đề tài cấp cơ sở.

3.5 Khen thưởng

         - Tập thể: lao động tiên tiến trong các năm, lao động suất xắc nhiều năm; 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

         - Cá nhân: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và nhiều khen thưởng khác.

 4. Danh sách cán bộ Bộ môn

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 PGS.TS Hoàng Hà (Trưởng Bm) 0912.211.826 haykvn@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Trường Giang (Phó trưởng Bm) 0912.315.919 giangbvl@gmail.com
3 Ths. Phương Thị Ngọc 0912.737.021 phuongngocyktn@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Lệ (giáo vụ) 0912.731.869 nguyenleytn@gmail.com
5 ThS. Hoàng Văn Lâm 01689.950.502 hoanglamytn@gmail.com

5. Ảnh hoạt động của Bộ môn

Tập thể bộ môn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2013

 

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2015