BỘ MÔN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

1. Lịch sử

- Từ 1968 đến 1972, BS Lê Đình Tư - Giám đốc Bệnh viện Lao Thái Nguyên - kế nhiệm là BS Nguyễn Đức Ân đều kiêm nhiệm giảng dạy Lao cho sinh viên của Phân hiệu Đại học Y khoa miền Núi

- Năm 1973, Bộ môn Lao được hình thành, BS Hoàng Văn Hồng là giảng viên cơ hữu đầu tiên về lĩnh vực Lao.

- Năm 1977, BS Nguyễn Quang Ẩm và BS Đoàn Cảnh Hưng về công tác tại Bộ môn. Bộ môn sinh hoạt Đảng, Công đoàn với các Bộ môn Nhi và Tâm thần, Thần kinh.

- Giai đoạn 1984 - 1987, BS Đoàn Cảnh Hưng chuyển công tác. Bộ môn có thêm BS Hoàng Hà, BS Chu Thị Mão, BS Phương Thị Ngọc.

- Năm 1988, Bộ môn sinh hoạt Đảng, Công đoàn với Bộ môn Truyền Nhiễm.

- Năm 2010, tái nhập là thành viên của Khoa Các chuyên khoa.

- Ngày 7/12/2012, đổi tên mới thành Bộ môn Lao và Bệnh Phổi.

* Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

BSCKI. TTƯT Hoàng Văn Hồng Trưởng Bộ môn (1973 - 1985)
BSCKII. GVC Nguyễn Quang Ẩm Trưởng Bộ môn (1985 - 2009)
PGS.TS. TTƯT Hoàng Hà Trưởng Bộ môn (2010 - 2020)
ThS. GVC Phương Thị Ngọc Phó trưởng Bộ môn (1988 - 2011)
TS. TTƯT Nguyễn Trường Giang Phó trưởng phụ trách Bộ môn (từ năm 2020 đến nay)

Lãnh đạo Bộ môn đương nhiệm

 

 Trưởng Bộ môn: TS. TTƯT Nguyễn Trường Giang

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

Đào tạo sinh viên Y Dược theo kế hoạch của nhà trường: biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng nội dung yêu cầu chuyên ngành; Tổ chức quan hệ trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn với các bệnh viện, đối tác trong và ngoài nước; Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Thành tựu qua 55 năm

Đào tạo Đại học

55 khóa bác sĩ chính qui hệ 6 năm

51 khóa bác sĩ chính qui hệ 4 năm

15 khóa cử nhân điều dưỡng

12 khóa bác sĩ Y học dự phòng chính qui hệ 6 năm

Đào tạo Sau Đại học

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lao

Các chứng chỉ chuyên ngành lao cho các lớp BSCK1Gia đình; BSCK2 Nội.

Hướng dẫn Thạc sĩ CN Nội

Hướng dẫn BSCK2 CN Y tế Công cộng

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh làm luận án về Lao và Bệnh phổi

Biên soạn, viết sách

Giáo trình bài giảng bệnh học lao, in tại NXB Đại học Quốc gia, 2010

Giáo trình bài giảng điều dưỡng bệnh lao, in tại trường.

Các sách hướng dẫn thực hành và các bài giảng chuyên ngành, in tại trường.

Sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học, NXB Y học, 2012

Sách: Khai thác thông tin và tạo lập bài giảng điện tử, NXB Y học, 2013

Sách: Giáo trình Lao và Bệnh phổi, NXB ĐH Bách Khoa, 2020

Sách: Bệnh phổi ngoài lao, NXB Đại học Bách Khoa, 2020

Nghiên cứu khoa học

Bộ môn đã thực hiện hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học: 30 công trình bài báo khoa học đã công bố; 2 đề tài cấp bộ; 1 đề tài cấp ngành; 1 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, nhiều đề tài cấp cơ sở.

Khen thưởng

Tập thể: lao động tiên tiến trong các năm, lao động suất xắc nhiều năm; 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cá nhân: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và nhiều khen thưởng khác.

Danh sách cán bộ bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Trường Giang (Phó trưởng phụ trách BM) 0912.315.919 giangbvl@gmail.com
2  PGS.TS Hoàng Hà 0912.731.869 haykvn@gmail.com
3 ThS. Nguyễn Thị Lệ (Giáo vụ) 0912.211.826 nguyenleytn@gmail.com
4 ThS. Hoàng Văn Lâm 0966.222.565 hoanglamytn@gmail.com
5 ThS. Ngô Thị Hiếu 0982609610 quanghieuhiepvn@gmail.com
6 Bs. La Thị Hiên 0983189299 Lahiendty95@gmail.co

5. Ảnh hoạt động của Bộ môn

Tập thể Bộ môn Lao & Bệnh phổi kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018

Tập thể Bộ môn Lao & Bệnh phổi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

 

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường 2018

Tham dự hội nghị hô hấp Việt Nam 2022

Chúc mừng ngày 27/2/2023 tại khoa BV Phổi

Thái Nguyên