1. Trưởng Bộ môn:

                               

       

             TS.BS Nguyễn Phương Sinh

- Điện thoại: 0915.965.222

                   0911.596.888

- Email: sinhnp.y@gmail.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Phương Sinh 0911.596.888 sinhnp.y@gmail.com
2 ThS. Trịnh Minh Phong 0983.220.177 minhphongphcn@gmail.com
3 ThS. Vũ Thị Tâm (Giáo vụ) 0334.994.999 bstamphcn@gmail.com
4 BS. Nguyễn Thị Thanh Thư 0974.822.466 nguyenthanhthu244@gmail.com
5 BS. Đỗ Thị Phương Thảo 0362.109.187 dothao7393@gmail.com

3. Lịch sử phát triển Bộ môn

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

                                                                                                                   

                      Trưởng bộ môn                                       Quyền trưởng bộ môn                                                                       Trưởng bộ môn

          TTUT.BS CKI Đặng Đức Định                             Ths Nguyễn Thị Phương                                                           TTUT.TS Nguyễn Phương Sinh

                      (1988 - 2013)                                                      (2013 - 2016)                                                                         (2016 đến nay)       

            

  Bộ môn Phục hồi chức năng được thành lập từ năm 1998. Tháng 4 năm 2010, Khoa Các chuyên khoa được thành lập và Bộ môn Phục hồi chức năng là 1 trong 11 Bộ môn trực thuộc khoa. Hiện tại, Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu; trong đó có 1 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ và 1 Bác sỹ.

4. Chức năng, nhiệm vụ   

Chức năng, nhiệm vụ

            Bộ môn Phục hồi chức năng là một trong các bộ môn thuộc Khoa Các chuyên khoa của nhà trường với nhiệm vụ xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học trong chương trình kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường.

            Bộ môn đã tham gia giảng dạy, đào tạo các đối tượng bác sĩ Đa khoa, Cử nhân Điều dưỡng và Bác sĩ Chuyên khoa Cấp I, Cấp II. Năm 2016 bộ môn đào tạo chuyên khoa định hướng phục hồi chức năng.

            Bộ môn phối hợp chặt chẽ với khoa Phục hồi chức năng BVĐKTW Thái Nguyên trong giảng dạy, đào tạo, khám, điều trị bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng và chuyển giao kỹ thuật cho một số bệnh viện tỉnh trong khu vực.

5. Thành tích đạt được

           

            Bộ môn đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên ngành như Viêm Quanh khớp vai, thoái hóa, thoát vị cột sống cổ, cột sống thắt lưng, Phục hồi chức năng hô hấp, loãng xương… với số lượng:  

            Đề tài khoa học cấp cơ sở: 34

            Đề tài cấp Bộ: 2

            Đề tài cấp Đại học: 1

  Đề tài cấp tỉnh: 02

            Tham gia một số đề tài với đơn vị khác.

            Các đề tài đều được ứng dụng trong giảng dạy, điều trị bệnh, CSSK ban đầu cho nhân dân.

            Với những thành tích trên Bộ môn liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, tổ công đoàn bộ môn đạt tổ công đoàn vững mạnh.