* Lịch sử

- Năm 2013, Bộ môn Y học gia đình được hình thành, TS. Lương Thị Hương Loan là giảng viên cơ hữu đầu tiên về lĩnh vực Y học gia đình làm trưởng bộ môn cùng với đó có GS. TS. Nguyễn Văn Sơn; PGS.TS. Hạc Văn Vinh.BSCKII. Phạm Quỳnh Hoa, Ths. Nguyễn Thị Phương là giảng viên cơ hữu là những bác sỹ có trình độ cao đã được đào tạo qua các khóa ngắn hạn và dài hạn tại nước ngoài về Y học gia đình.

- Giai đoạn 2014- đến nay, Bộ môn có 03 cán bộ mới là: Bs. Nguyễn Thị Hiền, BS. Lê Thị Dung và Bs. Lương Thị Thu Hoài; 13 giảng viên thỉnh giảng là trong đó 01 PGS.TS; 02 TS; 08 BSCKII; 01 ThS; 01 BSCKI.

* Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

1. Trưởng Bộ môn:

 

         TS. Lương Thị Hương Loan

          Điện thoại: 0919.353.128

              Email: luonghuongloan1976@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

        Đào tạo sinh viên Y Dược theo kế hoạch của nhà trường; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng nội dung yêu cầu chuyên ngành. Tổ chức quan hệ trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn với các bệnh viện, đối tác trong và ngoài nước. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

        Nhân lực hiện tại: 04 cán bộ; trong đó có: 01 Tiến sĩ; 01 Thạc sĩ ; 02 Bác sỹ

3. Thành tựu qua 60 năm

* Đào tạo Đại học

            2 khóa bác sĩ chính qui hệ 6 năm

            10 khóa bác sĩ chính qui hệ 4 năm

* Đào tạo Sau Đại học

           + Đào tạo nhiều bác sĩ chuyên khoa I Y học gia đình với ~50 học viên/ năm

           + Các chứng chỉ đào tạo liên tục các lớp ngắn hạn 3 tháng tại Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng và nhiều tỉnh khác

           + Các chứng chỉ đào tạo liên tục các lớp ngắn hạn 6 tháng tại Hà Nội, Thái Bình…

           + Tham gia hướng dẫn luận văn đối tượng sau đại học

* Biên soạn, viết sách 

          - Giáo trình bài giảng Y học gia đình, in tại NXB Y học, 2010

          - Giáo trình bài giảng Y học gia đình, in tại trường.

          - Các sách hướng dẫn thực hành và các bài giảng chuyên ngành, in tại trường.

          - Sách: Chăm sóc và quản lý sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình, NXB Đại học Thái Nguyên, 2018

          - Sách: Y học gia đình, NXB Đại học Thái Nguyên, 2022

* Nghiên cứu khoa học

          Bộ môn đã thực hiện hơn 30 đề tài nghiên cứu khoa học: hơn 20 công trình bài báo khoa học đã công bố;

* Khen thưởng

         - Tập thể: lao động tiên tiến trong các năm, lao động suất xắc nhiều năm

         - Cá nhân: bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục; giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và nhiều khen thưởng khác.

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Lương Thị Hương Loan 0981557156 luonghuongloan1976@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Thị Hiền 0392.264.210 hiennguyentn92@gmail.com
3 BS. Lê Thị Dung 0354396799 ledungqsth@gmail.com
4 BS Lương Thị Thu Hoài 0366580979 thuhoaidhyd@gmail.com

5. Ảnh hoạt động của Bộ môn

 

Bộ môn Y học gia đình tham gia hoạt động trong mạng lưới Y học gia đình

 

Bộ môn Y học gia đình tham gia giảng dạy tại Cao Bằng

 

Tập thể Bộ môn Y học gia đình tham gia hội thảo Quốc tế tại Huế

 

 Tập thể Bộ môn Y học gia đình và học viên lớp Sau đại học

 

TS. Lương Thị Hương Loan trao chứng nhận tập huấn kiến thức về Y học gia đình