1. Trưởng Bộ môn:

                               

          BSCK II. Dương Văn Thanh

- Điện thoại: 0912.442.616

- Email: thanh2619@gmail.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 BSCK II. Dương Văn Thanh 0912.442.616 thanh2619@gmail.com
2 Ths. Lê Thị Lựu 0975.818.099 lethiluuyktn@gmail.com
3 BSCKII. Lương Thị Quỳnh Nga 0987.244.931 luongngagangthep@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Thị Tuyết 0985.072.406 ngtuyet.dhyd43@gmail.com

3. Lịch sử phát triển Bộ môn

- Năm 1983, Bộ môn Truyền Nhiễm Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở tách từ Bộ môn các chuyên khoa lẻ hệ Nội. BS. Ma Thị Ngân giữ chức vụ Trưởng Bộ môn kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (từ năm 1983 - 1995).

- BS. Ma Văn Xuân giữ chức vụ Trưởng bộ môn kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (từ năm 1995 đến năm 2010).

Hiện tại, Bộ môn có 03 giảng viên; trong đó có 01 BSCKII; 02 Thạc sĩ.

4. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

- Đào tạo: Bộ môn thực hiện hoạt động đào tạo theo chương trình của nhà trường. Cụ thể các đối tượng đào tạo như sau:

+ Hệ đại học: Gồm BS đa khoa hệ 6 năm và hệ 4 năm, BS Y học dự phòng hệ 6 năm, Cử nhân điều đưỡng chính qui, Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.

+ Hệ sau đại học: Bộ môn tham gia giảng dạy môn hỗ trợ cho đối tượng: Bác sĩ nội trú bệnh viện hệ Nội, Cao học hệ Nội, Chuyên khoa I Nội - Nhi

- Nghiên cứu khoa học:

+ Hàng năm cán bộ của bộ môn tham gia nhiểu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

+ Cán bộ bộ môn tham gia vào các dự án lớn của nhà trường như Dự án Việt Nam - Hà Lan, Dự án Vi chất phối hợp với Trường Đại học Emory của Mỹ…

+ Hàng năm cán bộ của bộ môn phối hợp cán bộ của khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về các bệnh truyền nhiễm hay gặp tại khoa.

5. Thành tích đạt được

* Tập thể:

          -  Giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

          -  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

* Cá nhân:

Một số cán bộ của Bộ môn đã được khen thưởng các cấp như sau:

          - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

          - Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

          - Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

          - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược.