Chủ nhật, ngày 23/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA CÁC CHUYÊN KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 06 tòa nhà 11 tầng

Điện thoại: (+84) 208 3840 559

Điện thoại:

Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

Website: http://cck.tump.edu.vn

Facebook: