Bộ môn gây mê

1. Lịch sử phát triển

Trước năm 2014, bộ môn thuộc khối Ngoại - Gây mê do thầy Vũ Văn hiệu và Phạm Hùng phụ trách.

Năm 2014, BS. Tạ Quang Hùng, BS. Lê Sáu Nguyên, BS. Phạm Thị Lan, BS. Nguyễn Thị Bạch Dương là những người đầu tiên xây dưng và phát triển bộ môn Gây mê hồi sức, tách ra từ bộ môn Ngoại.

 Lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Lan

Số điện thoại: 0987.092.920

Mail: drlanpham86@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng: Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm; Bác sĩ Răng hàm mặt; Bác sĩ Y học dự phòng; Chuyên khoa I chuyên ngành Gây mê hồi sức; Cử nhân Điều dưỡng và một số đối tượng khác. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ kết hợp Viện - Trường. Thực hiện các công tác khác do nhà trường và khoa giao cho.

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy chế của nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Chú trọng việc đổi mới và áp dụng các phương pháp giảng dạy và lượng giá tiên tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Tham gia tích cực các công tác khác do nhà trường giao cho.

- Tham gia biên soạn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các đối tượng.

- Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị khác.

- Trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh, trực tại bệnh viện, giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Đoàn kết và phối hợp chặt chẽ về mọi mặt với các cơ sở thực hành để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ và tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Tham gia công tác khám chữa bệnh và giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Thực hành của trường. Tích cực xây dựng để Bệnh viện phát triển nhanh về mọi mặt.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các quỹ từ thiện do các cấp phát động. Góp phần xây dựng nhà trường phát triển về mọi mặt.

3. Các thành tích đã đạt được

* Đào tạo

          Đào tạo các khoá Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm và 6 năm, YHDP, RHM, CNĐD hệ vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo của nhà trường.

          Từ năm 2020 đến nay, đã tham gia đào tạo khoá 25, khoá 26, khoá 27, chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức. Đã tham gia đào tạo nhiều khoá Bác sỹ nội trú Ngoại, sản của nhà trường.

          Biên soạn và hoàn chỉnh thường xuyên các tài liệu, bài giảng phục vụ cho giảng dạy. Tất cả các đối tượng giảng đều có Giáo trình do Bộ môn biên soạn. Năm 2021 Bộ môn đã có Giáo trình Gây mê hồi sức xuất bản tại NXB Y học.

* Nghiên cứu khoa học

          Từ 2014 đến nay các cán bộ của Bộ môn đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Trong đó có bài báo khoa học được in ấn trên các tạp chí uy tín trong nước như: Tạp chí Y học Việt Nam, tạp chí Y học thực hành…

4. danh sách bộ môn

STT Họ và tên Điện thoại Email
1 Phạm Thị Lan 0987.092.920 drlanpham86@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Thị Bạch Dương 0918510686 bachduongdhyd@gmail.com
3 BS. Nguyễn Văn Toàn 0989820131 toangmhs95@gmail.com
4 BS. Nguyễn Văn Nghị 0389496567  nguyennghi723@gmail.com

5. Một số ảnh hoạt động của BM
 


bộ môn gây mê chúc mừng thầy Nguyễn Văn Sửu nguyên phụ trách bộ môn đã hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ

bài giảng của thầy Công Quyết Thắng cho học viện chuyên khoa I Gây mê hồi sức

 

bộ môn Gây mê hồi sức tham gia cập nhập kĩ thuật tê ESP tại bệnh viện quốc tế Vinmec