22.23.học kì 1.Lịch thi YHDP K12_Thay thế :Tải tại đây

 

CNDDK16_Điều chỉnh phòng thi_2612 :Tải tại đây

 

Lịch thi CNDDK16_Thay thế :Tải tại đây

 

Lịch thi CTY.K50B :Tải tại đây

 

Lịch thi K51+CT50A_Thay thế :Tải tại đây

 

Lịch thi RHM11_Thay thế:Tải tại đây

 

Lịch thi YHDP K12_Thay thế_12122022 :Tải tại đây

 

năm học 22.23.học kì 1.Lịch thi YHDP K11 :Tải tại đây