Thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm 2021 - 2022