I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Các Chuyên Khoa

- Địa chỉ: Văn phòng Khoa Các chuyên khoa - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tầng 6 nhà 11 tầng

- Điện thoại: 02083.840.559

- Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

- Website: http://cck.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo đơn vị:

PGS.TS Nguyễn Quý Thái - Trưởng Khoa

 

   TS. Đàm Bảo Hoa - Phó trưởng Khoa

 II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

III. THÔNG TIN NHÂN SỰ

1. Bộ môn Y học cổ truyền

- Trưởng Bộ môn

+ ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy

+ ĐT: 0915532829

+ Email: thuydongy@gmail.com

- Giáo vụ Bộ môn

+ ThS. Đào Thanh Hoa

+ ĐT: 0915867262

+ Email: bsdhoa@gmail.com

-  Giảng viên: ThS. Hoàng Văn Thắng

+ ĐT: 0912735007

+ Email: bshoangthangdhytn@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Nguyễn thị Bích

+ ĐT: 0353147456

+ Email: ngocbichyd@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Lê Thị Hải Yến

+ ĐT: 0976344924

+ Email: le.yen2088@gmail.com

2. Bộ môn Da liễu

-  Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

+ SĐT: 0913313147

+ Email: ngquythai@gmail.com và nqthai59@icloud.com

- Giáo vụ: PGS.TS Phạm Công Chính

+ SĐT: 0984671959

+ Email: chinhdhytn@gmail.com

-  Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Thu Hoài

+ ĐT: 0989732416

+ Email: hoaidltn@gmail.com

- Giảng viên: Ths Phạm Thu Hiền

+ Đt: 0989341318

+ Email: hienhung18@gmail.com

3. Bộ môn Tâm thần

- Trưởng Bộ môn: TS Đàm Thị Bảo Hoa

+ ĐT: 0979654428

+ Email: baohoaydtn@gmail.com

- Giáo vụ Bộ môn: Ths Trịnh Quỳnh Giang

+ ĐT: 0987783801

+ Email: trinhquynhgiang76@gmail.com

- Giảng viên: BS Nguyễn Đắc Vinh

+ ĐT: 0888555115

+ Email: vinhydtn@gmail.com

4. Bộ môn Thần kinh

- Trưởng Bộ môn: BSCKII. Phạm Thị Kim Dung

+ ĐT: 0979758290

+ Email: kimdungyktn@gmail.com

-  Giáo vụ Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

+ ĐT: 09872734844

+ Email: nguyettkdhyd@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Lê Thị Quyên

+ ĐT: 0902165456

+ Email: quyen.ytk@gmail.com

- Giảng viên: Ths Món Thị Uyên Hồng

+ ĐT: 0962598045

+ Email: uyenhongtn@gmail.com

5. Bộ môn Truyền nhiễm

- Trưởng Bộ môn: BSCKII. Dương Văn Thanh

+ ĐT: 0912442616

+ Email: thanh2619@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Lương Thị Quỳnh Nga

+ ĐT: 0987244931

+ Email: luongngagangthep@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Lê Thị Lựu

+ ĐT: 0975818099

+ Email: lethiluuyktn@gmail.com

- Giảng viên: BS. Nguyễn Thị Tuyết

+ ĐT: 0985072406

+ Email: ngtuyet.dhyd43@gmail.com

6. Bộ môn Lao và Bệnh Phổi

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS Hoàng Hà

+ ĐT: 0912211826

+ Email: haykvn@gamil.com

- Giáo vụ: ThS. Nguyễn Thị Lệ

+ ĐT: 0912731869/0374679332

+ Email: nguyenleytn@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Hoàng Văn Lâm

+ ĐT: 0966222565

+ Email:  lamhoangytn@gmail.com

7. Bộ môn Phục hồi chức năng

- Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Phương Sinh

+ ĐT: 09115965222

+ Email: sinhnp.y@gmail.com

- Giáo vụ: Ths Vũ Thị Tâm

+ ĐT: 0334994999

+ Email: bstamphcn@gmail.com

- Giảng viên: Ths Trịnh Minh Phong

+ ĐT: 0983220177

+ Email: minhphongphcn@gmail.com

- Giảng viên: BS Nguyễn Thị Thanh Thư

+ ĐT: 0974822466

+ Email: nguyenthanhthu244@gmail.com

- Giảng viên: BS Đỗ Thị Phương Thảo

+ ĐT: 0362109187

+ Email: dothao7393@gmail.com

8. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

- Trưởng Bộ môn: BSCK II: Hoàng Văn Tăng

+ ĐT: 0912274971

+ Email: bstangdhytn@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Trường Giang

+ ĐT: 0965811838

- Giáo vụ: Ths Nguyễn Văn Kiên

+ ĐT: 0978553761

+ Email: kienbg@gmail.com

- Giảng viên: TS Lê Anh Đức

+ ĐT: 0912274971

+ Email:drductn@gmail.com

- Giảng viên: Ths Phạm Việt Hà

+ ĐT: 0983111087

+ Email: drphamha@gmai.com

- Giảng viên: BS Nguyễn Thị Hoa

+ ĐT: 0389976135

+ Email: flowerdhyd@gmail.com

9. Bộ môn Mắt

- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lương Thị Hải Hà

+ ĐT: 0983177636

+ Email: haihamat@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Vũ Thị Kim Liên

+ ĐT: 0914656289

+ Email: vtklien20003@yahoo.com

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung

+ ĐT: 0986660879

+ Email: nguyendungytn@gmail.com

- Giảng viên: BS. Ninh Quang Hưng

+ ĐT: 0982176222

+ Email: hungytn8893@gmail.com

10. Bộ môn Tai mũi họng

- Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Công Hoàng

+ ĐT: 0913394495

- Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

+ ĐT: 0386235933

+ ngocanh86yktn@gmail.com

- Giảng viên: PGS.TS Trần Duy Ninh

+ ĐT: 0915080823

+ Email: ninhenttn@yahoo.com.vn

- Giảng viên: Ths Nguyễn Lệ Thủy

+ ĐT: 0989893793

+ Email: lethuyent@gmail.com

- Giảng viên: Ths Nguyễn Toàn Thắng

+ ĐT: 0984666988

+ Email: nguyenthangent@gmail.com

- Giảng viên: BS Nguyễn Thị Ngọc Mai

+ ĐT: 0398999655

+ Email: youaremine.leo94@gmail.com

11. Bộ môn Y học gia đình

- Trưởng Bộ môn:  ThS. Lương Thị Hương Loan

+ ĐT: 0919353128

+ Email: luongloan1976@gmail.com

- Giảng viên: BS. Chu Thị Hương

+ ĐT: 0868789929

+ Email: huongbsdktn@gmail.com

- Giảng viên: BS. Nguyễn Thị Hiền

+ ĐT: 0392264210

+ Email: hiennguyentn92@gmail.com

12. Bộ môn Gây mê hồi sức

- Phụ trách Bộ môn: BSCKII. Nguyễn Văn Sửu

+ ĐT: 0912478973

+ Email: drsuu88@gmail.com

- Giáo vụ: BS. Phạm Thị Lan

+ ĐT: 0987092920

+ Email: drlanpham86@gmail.com

- Giảng viên: BS. Nguyễn Thị Bạch Dương

+ ĐT: 0389903506

+ Email: bachduongdhyd@gmail.com

13. Bộ môn Ung thư

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS Trần Bảo Ngọc

+ ĐT: 0912231902

+ Email: tranbaongoc72@gmail.com

- Giáo vụ: TS. Trần Thị Kim Phượng

+ ĐT: 0912867711

+ Email: phuonghong433tn@gmail.com

- Giảng viên: ThS. Hoàng Minh Cương

+ ĐT: 0984662766

+ Email: cuonguth@gmail.com

IV. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH       

       Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường đại học theo mô hình 3 cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng.  

      Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Bên cạnh đó, Khoa có thêm 3 Bộ môn thành lập mới hoặc được tách ra từ các bộ môn khác là Bộ môn Gây mê hồi sức, Bộ môn Y học Gia đình và Bộ môn Ung thư. Hiện tại Khoa Các Chuyên Khoa có 13 bộ môn.

V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO     

     - Các Bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch, không để xảy ra sai sót gì. Hầu hết các cán bộ giảng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo được giao. Các bộ môn trong khoa đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng sau: Y5 hệ chính quy, Chuyên tu hệ 4 năm, CNĐDTC, Đại học Dược hệ chính quy và chuyên tu dược, Bác sỹ RHM  hệ 6 năm, Y học dự phòng; các hệ đào tạo Sau đại học: Định hướng chuyên khoa, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và thạc sỹ ở một số chuyên nghành: CKI Da liễu, CKI Tâm thần, Gây mê hồi sức, TMH, Mắt; CKII ngoại, Thạc sỹ - CKI nhi..       

     - Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn tại Thái Nguyên cũng như ngoại tỉnh như: Mắt, YHCT, Chẩn đoán hình ảnh, Y học gia đình, Phục hồi chức năng...       

     - Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, thi hết môn, không có trường hợp nào để xảy ra sai sót, đảm bảo công bằng trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tham gia quản lý sinh viên chặt chẽ trong thời gian học tập tại các bộ môn trong khoa.

     - Biên soạn sách phục vụ đào tạo: 20

VI. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Chương trình đề tài NCKH đã nghiệm thu:

+ ĐT cấp Bộ và tương đương: 08

+ ĐT cấp cơ sở: 132 - Bài báo khoa học đã công bố: 171 (trong và ngoài nước)

- Các giải thưởng về khoa học:

+ Giải Nhì “Hội thi sáng tạo kỹ thuật Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên” lần thứ VII, năm 2014 (Nguyễn Qúy Thái, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Minh Thúy).

+ 01 Đề tài đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ VII năm 2015” tỉnh Thái Nguyên (Hoàng Thanh Nga).

+ 01 Đề tài đạt giải nhì cuộc thi “Hội thi sáng tạo trẻ lần thứ VIII vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên năm 2016”.

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVIII (Vũ Thị Tâm)

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVII (Nguyễn Thị Thu Hoài)

+ 01 Đề tài đạt giải ba hội thi “Sáng tạo trẻ lần thứ XIII năm 2016” tại Thái Nguyên (Nguyễn Thị Thu Hoài).

+ 01 Đề tài đạt giải C lĩnh vực khoa học Y Dược tại hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2014 (Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Công Chính).

VII. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

7.1. Thành tích về thi đua/khen thưởng

* Tập thể:

- Công đoàn Khoa được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm học 2010 - 2011.

- Tập thể LĐXS năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011” của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược

– ĐH Thái Nguyên. - Chi bộ Khoa được tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược (năm 2011).

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015” của Ban chấp hành công đoàn ĐH Thái Nguyên

- Tập thể LĐXS năm học 2014 – 2015.

- Giấy khen “Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015” của Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên.

* Cá nhân

- Danh hiệu thầy thuốc ưu tú: 04

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 01

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 05

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 05

- Bằng khen của Giám đốc ĐHTN: 15

- Khen thưởng khác ( Đảng, đoàn thể…. ): 07

- Huân chương lao động hạng 3: 01