I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Các Chuyên Khoa

- Địa chỉ: Văn phòng Khoa Các chuyên khoa - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tầng 6 nhà 11 tầng

- Điện thoại: 02083.840.559

- Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

- Website: http://cck.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo đơn vị:

 

PGS.TS Trần Văn Tuấn - Trưởng Khoa

 

 

   TS. Đàm Bảo Hoa - Phó trưởng Khoa

                    

 

TS. Trần Thị Kim Phượng - Phó trưởng khoa, Chủ tịch CĐ Khoa

 

 

 

 

 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

III. THÔNG TIN NHÂN SỰ

1. Bộ môn Y học cổ truyền

- Phó Trưởng Bộ môn - GVBM

+ Họ tên: BSCKII. Hoàng Văn Thắng

+ Email: bshoangthangdhytn@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ BSCKII. Nguyễn thị Bích

+ Ths. Đào Thanh Hoa

+ Ths. Lê Thị Hải Yến

+ BS. Đỗ Thanh Hiền

2. Bộ môn Da liễu

-   Phó Trưởng Bộ môn - GVBM:

+ Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

+ Email: hoaidltn@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ PGS.TS Nguyễn Quý Thái

+ PGS.TS Phạm Công Chính

+ BSCKII. Phạm Thu Hiền

+ BS. Dương thu Nga

+ BS. Lê thị Thuỳ Linh

+ BS. Nguyễn Quý Trọng Quang

 

3. Bộ môn Tâm thần

- Trưởng Bộ môn:

+ Họ tên: TS Đàm Thị Bảo Hoa

+ Email: baohoaydtn@gmail.com

- Giáo vụ Bộ môn: T

+ Họ tên: Ths Trịnh Quỳnh Giang

+ Email: trinhquynhgiang76@gmail.com

- Giảng viên: Ths Nguyễn Đắc Vinh

 

 

4. Bộ môn Thần kinh

- Phụ trách Bộ môn: 

+ Họ tên: PGS.TS Trần Văn Tuấn 

+ Email: tranvantuanyktn@gmail.com

-  Giáo vụ Bộ môn:

+ Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

+ Email: nguyettkdhyd@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ ThS. Lê Thị Quyên

+ Ths Món Thị Uyên Hồng

 

5. Bộ môn Truyền nhiễm

- Trưởng Bộ môn - GVBM: 

+ Họ tên: BSCKII. Dương Văn Thanh

+ Email: thanh2619@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ BSCKII. Lương Thị Quỳnh Nga

 

+ Ths. Lê Thị Lựu

 

+Ths. Nguyễn Thị Tuyết

 

6. Bộ môn Lao và Bệnh Phổi

- Trưởng Bộ môn:

+ Họ tên: TS. Nguyễn Trường Giang

+ Email: nguyentruonggiang@tump.edu.vn

- Giáo vụ:

+ Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Lệ

+ Email: nguyenleytn@gmail.com

-  Cán bộ giảng viên:

+ Ths. Hoàng Văn Lâm

+Ths. Ngô Thị Hiếu

+ Bs. La Thị Hiên

7. Bộ môn Phục hồi chức năng

-  Phó Trưởng Bộ môn - GVBM: 

+ Họ tên: Ths.Trịnh Minh Phong

+  Email: minhphongphcn@gmail.com

- Cán bộ giảng viên: 

+ Ths. Vũ Thị Tâm

+ Ths. Nguyễn Thị Thanh Thư

+ BS. Đỗ Thị Thanh Thảo

8. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

- Trưởng Bộ môn:

+ Họ tên: BSCK II: Hoàng Văn Tăng

+ Email: bstangdhytn@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn:

+ Họ tên: TS Nguyễn Trường Giang

 + ĐT: 0965811838

- Giáo vụ:

+ Họ tên: Ths Nguyễn Văn Kiên

+ Email: kienbg@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+  Ths. Phạm Việt Hà

+ Ths. Nguyễn Thị Hoa

+ BS. Đường Lê Hồng Tâm

+ BS Nông Thị Chang

9. Bộ môn Mắt

- Phó trưởng Bộ môn: 

+ Họ tên: BSCKII. Lương Thị Hải Hà

+ Email: haihamat@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ Ths. Vũ Thị Kim Liên

 

+ Ths. Nguyễn Thị Thanh Dung

 

+ Ths. Ninh Quang Hưng

+ BS. Nguyễn Thị Mai Hương

 

10. Bộ môn Tai mũi họng

- Trưởng bộ môn:

+ Họ tên: PGS.TS Nguyễn Công Hoàng

+ ĐT: 0913394495

- Phó trưởng bộ môn:

+ Họ tên: BSCKII. Nguyễn Thị Ngọc Anh

+ Email: ngocanh86yktn@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ Ths. Nguyễn Toàn Thắng

+ BS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

+ BS. Trần Thị Thanh

11. Bộ môn Y học gia đình

- Trưởng Bộ môn - GVBM: 

+ Họ tên: ThS. Lương Thị Hương Loan

+ Email: luongloan1976@gmail.com

-  Cán bộ giảng viên:

+ BS. Nguyễn Thị Hiền

+ BS. Lê thị Dung

+ BS. Lương Thị Thu Hoài

12. Bộ môn Gây mê hồi sức

- Trưởng Bộ môn - GVBM:

+ Họ tên: TS. Phạm Thị Lan

+ Email: drlanpham86@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ Ths. Nguyễn Thị Bạch Dương

+ BS. Nguyễn Văn Toàn

+ BS. Nguyễn Văn Nghị

13. Bộ môn Ung thư

- Trưởng Bộ môn:

+ Họ tên: PGS.TS Trần Bảo Ngọc

+ Email: tranbaongoc72@gmail.com

- Giáo vụ:

+ Họ tên: TS.Trần Thị Kim Phượng

+ Email: phuonghong433tn@gmail.com

- Cán bộ giảng viên:

+ Ths. Hoàng Minh Cương

+ BS. Nông Thanh Hà

+ BS. Hoàng Kim Dung

IV. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH       

       Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường đại học theo mô hình 3 cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng. Nguyên trưởng khoa là TS. Hoàng Tiến Công. 

      Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Từ tháng 6 năm 2012, Khoa Các chuyên khoa hoạt động dưới sự lãnh đạo của  trưởng khoa là PGS.TS Nguyễn Quý Thái. Bên cạnh đó, Khoa có thêm 3 Bộ môn thành lập mới hoặc được tách ra từ các bộ môn khác là Bộ môn Gây mê hồi sức, Bộ môn Y học Gia đình và Bộ môn Ung thư. Hiện tại Khoa Các Chuyên Khoa có 13 bộ môn.

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 7.2021  Khoa các chuyên khoa hoạt động dưới sự lãnh đạo của Phó trưởng phụ trách khoa TS. Đàm Thị Bảo Hoa. Từ tháng 8.2021 Khoa Các chuyên khoa hoạt động dưới sự lãnh đạo của trưởng khoa PGS.TS Trần Văn Tuấn.